به گزارش اکوایران، در معاملات روز سه‌شنبه پانزدهم اسفند ماه 1402، شاخص کل بورس تهران 32 هزار و 51 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 172 هزار و 216 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش 3 هزار و 971 واحدی در رقم 739 هزار و 754 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با رشد 147 واحدی به رقم 25 هزار و 187 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش 389 واحد به سطح 135 هزار و 976 واحد رسید. 

ورود پول حقیقی به بورس 

روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 404 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.

امروز نماد شپنا بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن 204 میلیارد تومان بود. پس از شپنا، نمادهای شبندر، شتران، وپارس، وتجارت و خکمک بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای خگستر، خاور، آردینه، کماسه و وآذر تعلق داشت.

021215

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌های بازار سهام

امروز فولاد، شپنا و شبندر نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای میدکو، کگل و فخاس از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای بپاس، هرمز و آریا بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای آریان، زماهان و کگهر بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد خودرو بیشترین تراکنش را داشت و شپنا و خگستر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز آردینه، بیوتیک و فنر بیشترین تراکنش را داشتند. 

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 50 هزار و 930 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 37 هزار و 877 میلیارد تومان بود که 74 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 8 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 6 هزار و 584 میلیارد تومان رسید. 

021215

بیشترین ارزش معاملات

در معاملات امروز نماد فملی بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 550 میلیارد تومان بود. 

پس از فملی، ومهان بیشترین ارزش معاملات را داشت و شپنا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خودرو و شبندر در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

بیشترین حجم معاملات

در جدول حجم معاملات نیز سهام فملی با تعداد 913 میلیون و 800 هزار سهم در صدر قرار گرفته است. ومهان در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شستا تعلق داشت. دو نماد خودرو و شپنا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات سه‌شنبه، 46 نماد صف خرید داشتند و 57 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 16 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 87 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 279 درصدی به هزار و 85 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

021215