به گزارش اکوایران، سهام شرکت ذوب روی اصفهان در بازار اول فرابورس ایران با نماد فروی شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام شرکت ذوب روی اصفهان در حال حاضر هزار و 403 میلیارد تومان است و شرکت باما با مالکیت بیش از 54 درصد از سهام فروی، سهامدار اصلی شرکت ذوب روی اصفهان است و شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیگر سهامدار عمده فروی به شمار می‌رود.

شرکت ذوب روی اصفهان با وجود ضعف تولیدات و فروشی که در سال جاری تجربه کرده است؛ در دی ماه امسال با محدودیت‌های گازی مواجه شد و روند تولیدات این مجموعه پس از دو ماه به حالت معمول خود بازگشت.

کاهش 27 درصدی فروش فروی در 11 ماهه 1402

شرکت ذوب روی اصفهان در سال جاری با افزایش درآمدزایی مواجه است. شرکت ذوب روی اصفهان در سال 1400 با 574 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، به طور متوسط ماهانه 48 میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. فروی در سال 1401 بیش از 41 درصد افزایش درآمدزایی داشت و با 811 میلیارد تومان فروش به متوسط ماهانه 68 میلیارد تومانی دست پیدا کرد. 

021219

عبور پتروشیمی زاگرس از محدودیت‌های گازی!

شرکت ذوب روی اصفهان در 11 ماهه طی شده از سال جاری نشان داده که عملکرد ضعیف‌تری نسبت به 11 ماهه ابتدایی سال قبل در زمینه درآمدزایی داشته است. این شرکت تا انتهای بهمن ماه امسال 530 میلیارد تومان فروش داشته که به نسبت فروش 724 میلیارد تومانی 11 ماهه ابتدایی سال 1401  کاهش 27 درصدی و به زبان دیگر، ریزش 194 میلیارد تومانی داشته است. در این 11 ماهه، بیشترین میزان فروش به دی ماه با 133 میلیارد تومان تعلق گرفته است.

شرکت ذوب روی اصفهان به زیان‌دهی افتاد!

شرکت ذوب روی اصفهان در پاییز امسال زیان خالص 21 میلیارد تومانی به ثبت رساند؛ در حالی که پاییز سال گذشته سود خالص 8 میلیارد تومانی به ثبت رسانده بود. روند سودسازی فصل بهار و تابستان فروی نیز قابل توجه بوده است. شرکت ذوب روی اصفهان در بهار و تابستان امسال به ترتیب توانست 24 درصد بیشتر و 15 درصد کمتر از فصل مشابه در سال 1401 درآمدزایی کند و در نهایت سود خالص 1.7 میلیارد تومانی در این شش ماهه به ثبت رساند.

021219

شرکت ذوب روی اصفهان در 9 ماهه سال جاری با کاهش 26 درصدی درآمدزایی که به 367 میلیارد تومان رسید؛ در حالی که 9 ماهه سال گذشته فروش 499 میلیارد تومانی داشته، 62 میلیارد تومان سود ناخالص ساخته است. شرکت ذوب روی اصفهان در 9 ماهه سال قبل 52 میلیارد تومان سود خالص ساخته بود که در 9 ماهه امسال به 20 میلیارد تومان زیان خالص رسیده است.

اونس و دلار همدستی کردند