اما بازار در فضای ابهام سیاسی قرار دارد و نگاه‌ها به اولین اقدامات مجلس دوازدهم است که در روز گذشته آغاز به کار کرده است. همچنین چشم انتظاری برای مشخص شدن سکان‌دار دولت چهاردهم از دلایل عدم استقبال خریداران از بازار است.

رئیس بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و بانکی منفی شدن بازار را عاملی غیر از سیاست‌های بانک مرکزی اعلام کرده است.

تقدسی معاون اقتصادی ایران خودرو نیز گفت: این شرکت به زودی وارد بحث افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی خواهد شد.