به گزارش اکوایران، روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام با افزایش 27 درصدی به رقم 10 هزار و 776 میلیارد تومان رسید. 

ارزش معاملات خرد نیز با رشد 29 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 7 هزار و 363 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در یک ماه گذشته است.

روز پُرمعامله خودرویی‌ها

در معاملات روز یکشنبه سهم‌های خودرویی با تقاضای بالایی مواجه بودند و اغلب نمادهای این گروه -مانند خودرو، خساپا، خزر، ورنا، خمهر، خموتور، خفنر، خاذین، ختراک، خگستر، خبهمن، خپارس، ختوقا، خزامیا، خرینگ و خمحور- رشد قیمت داشتند. 

نماد خودرو -ایران خودرو- بیشترین ارزش معامله و بیشترین حجم معامله بازار را داشت. حجم معامله خودرو به بیش از 2 میلیارد سهم رسید که بیشترین میزان در یک سال گذشته است. 

همچنین امروز خساپا و خودرو، دو شرکت بزرگ خودروساز، بیشترین ورود پول حقیقی بازار را داشتند. 

بیشترین ارزش معاملات

در معاملات امروز سهام خودرو (شرکت ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 394 میلیارد تومان بود.

پس از خودرو، شستا بیشترین ارزش معاملات را داشت و کالا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن دو نماد خساپا و فولاد در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

بیشترین حجم معاملات

در جدول حجم معاملات امروز نیز خودرو با تعداد 2 میلیارد و 16 میلیون و 353 هزار و 606 سهم در صدر قرار گرفته است. پس از خودرو، خساپا در رتبه دوم قرار گرفت و رتبه سوم به خبهمن تعلق داشت. خپارس و خگستر نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

بورس