به گزارش خبرنگار اکوایران، تصمیم جدید سیاستگذاران پولی و مالی برای بازار سرمایه رنگ و بوی تورمی دارد. اولین اظهارنظر رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در روزهای اخیر برخی صاحبنظران را متعجب کرد. به گفته مجید عشقی، «ان‌شاءالله از امروز به مرور کاهش می‌یابد و تابلوی بورس رنگ سبز به خود می‌گیرد.»

این اظهارات هر چند با هدف کاهش نگرانی سهامداران مطرح می‌شود، اما به اعتقاد برخی تحلیلگران اینگونه اظهارنظرها برای بازاری که باید متناسب با رشد بخش واقعی اقتصاد رونق بگیرد، غیرکارشناسی است.

با این حال، سیاستگذاران بازارهای پولی، مالی و سرمایه دور یک میز جمع شدند تا در خصوص رونق بخشی به بازار سرمایه هم اندیشی کنند. نشستی که منتج به یک تصمیم خطرناک شد.

تصمیمی که به اعتقاد برخی کارشناسان قرار است تابلوی بورس را سبزپوش کند اما به قیمت تورم. تصمیمی که برخی کارشناسان معتقدند، پذیرش رانت برای بازار سرمایه از طریق ابزار پولی را به همراه دارد.