به گزارش اکوایران، براساس داده‌های رسمی، دولت حدود ۲۰ درصد از پیش‌بینی برنامه توسعه ششم حمل‌ونقل عقب است. همین داده ها نشان میدهد،  درحال حاضر متوسط عمر ناوگان هوایی ۲۳ سال، متوسط عمر ناوگان جاده‌ای  ۲۹ سال و  عمر کشنده‌ های ناوگان ریلی ۵۸ سال باشد. 

حال اگر نگاهی کنیم به آنچه در برنامه ششم برای کاهش سوانح جاده ای آمده، می توان دید که برخلاف برنامه نه تنها سالانه با کاهش سوانح جاده‌ای روبرو نبودیم، بلکه کشور با  افزایش ۶ درصدی سوانح روبرو بوده است. طبق اظهارات اخیر  محمود صفارزاده رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس، در سال 98 در تهران تلفات جاده ای برابر با  ۶۰۰ نفر بود که هزینه این تلفات حدود ۶۵ میلیارد تومان برآورد شده بود. 

محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران هم نسبت اخیرا نسبت به رشد سوانح و تلفات جاده ای هشدار داده است. به گفته نجفی عرب، نرخ تلفات حوادث رانندگی در 6 ماهه اخیر به عدد کم سابقه 10 هزار نفر کشته رسیده است. 

به باور او شرایط کنونی علاوه بر گرفتن فرصت‌های انسانی، هزینه‌های گزافی را نیز به نظام اقتصاد سلامت کشور وارد کرده است. از نگاه او همچون بسیاری از تحلیلگران حوزه حمل و نقل، عدم امکان نگهداری درست از زیرساختارهای اقتصادی و سرمایه‌های فیزیکی نظیر شبکه جاده ای و ریلی، نگهداری و تجهیز و لایروبی بنادر، نوسازی ناوگان ریلی، جاده‌ای و هوایی کشور، عملا حمل‌ونقل کشور را با ناکارآمدی مواجه کرده است.