به گزارش اکوایران؛ در حال حاضر ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی و 18 منطقه آزاد تجاری در مناطق مختلف کشور وجود دارد که با توجه به نبود برخی محدودیت‌های تجاری که در سرزمین اصلی وجود دارد مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارند.  دسترسی خوب به بازار، هزینه‌های پایین، سهولت کسب و کار و وجود شرایط ترانزیتی مطلوب از جمله دلایل اشتیاق سرمایه گذاران به حضور در مناطق آزاد محسوب می‌شود و به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  حضور گردشگران این فرصت را دوچندان کرده که نمونه‌ای از آن مناطق آزاد قشم و کیش است که در طول سال میزبان صدها هزار نفر از شهروندان ایرانی و خارجی است.

حجت الله عبدالملکی با اشاره به تدوین ۱۰۰ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در مناطق آزاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳.۱ میلیارد یورو سرمایه در مناطق آزاد جذب شده است.

عبدالملکی با اشاره به اینکه مناطق آزاد در ماه‌های گذشته موتور محرک اقتصاد کشور بودند، گفت: امروز غالب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور جاذبه‌های گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی دارند که هر کدام به تنهایی می‌توانند به یک قطب گردشگری تبدیل شوند. امسال با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری، این فرصت‌ها در معرض عموم قرار گرفت و بیش از یک هزار بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۰ میلیارد یورو تعریف و در ۱۲ رویداد داخلی و خارجی این بسته‌ها عرضه شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به عرضه خوب بسته‌های سرمایه‌گذاری افزود: مناطق آزاد به عنوان بهشت سرمایه‌گذاری به متقاضیان معرفی و ۳.1 میلیارد یورو تقاضای سرمایه‌گذاری دریافت شده است که، حجم قابل توجهی از این تقاضاها وارد حوزه عملیاتی شده و تقاضاهای بیشتری برای سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران داخلی دریافت شده است.

عبدالملکی گفت: در حوزه گردشگری هم ۱۰۰ بسته سرمایه‌گذاری تدوین شده که بخش زیادی از آنها سرمایه‌گذاران خود را یافته و بخشی دیگر نیز در حال نمایش است تا فرصت‌ها به سرمایه‌گذاران معرفی شود. ارزش این بسته‌ها بیش از یک میلیارد یورو است. این فرصت‌ها تکرارپذیر است و ظرفیت بیش از چیزی است که در قالب بسته‌ها تدوین شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تبدیل مناطق آزاد به مقصدی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و محلی برای جلوگیری از خروج سرمایه افزود: خروج سرمایه از کشور معضل بزرگی در کشور بوده که با توسعه مناطق آزاد، حجم قابل توجهی از خروج سرمایه‌ها متوقف شده است. این اتفاق احساسی و به خاطر وطن دوستی نیست بلکه ریشه علمی و اقتصادی دارد و بواسطه فرصت‌هایی که به وجود آمده، خروج سرمایه از کشور کاهش یافته است.