تورم تولیدکننده هم که پیش نگر تورم مصرف کننده است برای پرورش دهندگان دست کم ۱۲۰ درصد است.

حالا سوال این است که این وضعیت چه اثری بر بازار مصرف دارد؟

شهریار صفاری، عضو هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در ایران فود این هفته به این سوال پاسخ داده است.