به گزارش اکوایران؛ بر اساس این گزارش وزارت راه و شهرسازی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل «گندم»، «جو»، «ذرت»، «سویا»، «برنج»، «شکر» و «روغن» در بنادر کشور طی این مدت، معادل ۱۹ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۸۸۷ تن بوده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 25 درصد افزایش نشان می‌دهد.  در این بین «ذرت» رشد ۲۶ درصدی و سویا رشد ۱۷ درصدی بیشترین افزایش را در میزان تخلیه داشته‌اند.  

میزان تخلیه «گندم» از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۲ میلیون ۷۴۸ هزار و ۱۱۵ تن بود. همچنین میزان تخلیه «جو» در این مدت معادل یک میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۷ تن بود و میزان تخلیه «ذرت» تا پایان بهمن ماه سال جاری معادل ۹ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۱۴ تن بوده است.

علاوه بر این میزان تخلیه «سویا» در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ معادل چهار میلیون و ۷۲ هزار و ۱۵۱ تن بود و میزان تخلیه «برنج» نیز تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ معادل ۹۹ هزار و ۲۲۷ تن بوده است.

این در حالی که «سویا» با توجه به تخلیه سه میلیون و ۴۶۸ هزار و ۴۴۸ تنی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرده است و «ذرت» نیز با توجه به تخلیه هفت میلیون و ۴۸۵ هزار و ۲۰۸ تنی، رشد ۲۶ درصدی را به ثبت رسانده است.

همچنین میزان تخلیه «شکر» نیز تا پایان بهمن ماه امسال معادل ۵۵۴ هزار و ۷۱۵ تن و میزان تخلیه «روغن» در بنادر کشور طی مدت مذکور معادل ۹۰۴ هزار و ۲۶۸ تن بود.

براساس داده‌های اعلام شده کامیون و واگن اختصاص یافته برای خروج کالاهای اساسی طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال جاری شامل ۶۷۴ هزار و ۴۸۲ دستگاه کامیون و ۲۰ هزار و ۱۸۳ واگن بوده که از تعداد کامیون‌های اختصاص یافته، ۶۰ هزار و ۷۰۳ دستگاه به صورت حمل یک‌سره و مخصوص کشتی‌های حمل گندم بوده است.