به گزارش اکوایران؛ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تولید جو در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و افزایش سطح زیر کشت افزایش یابد.

داده‌های انجمن غلات ایران، نشان می‌دهد پس از اتحادیه اروپا «استرالیا» با صادرات حدود ۵/۵ میلیون متریک تن جو، دومین صادرکننده بزرگ در جهان در بازه زمانی مورد بررسی خواهند بود. پس از« استرالیا»، «روسیه» و «آرژانتین» به ترتیب با صادرات بالغ بر ۵ و ۳ میلیون متریک تن به عنوان صادرکنندگان اصلی جو معرفی می‌شوند.

با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت، «استرالیا» با صادرات حدود 5.5 میلیون متریک تن جو در سال 2024، دومین صادرکننده بزرگ جو در جهان خواهد بود. در جایگاه سوم هم «روسیه» با صادرات حدود 5 میلیون متریک تن جو در سال 2024، سومین صادرکننده بزرگ جو در جهان قرار خواهد گرفت. اما جایگاه سوم «آرژانتین» با صادرات حدود 3 میلیون متریک تن جو در سال 2024، چهارمین صادرکننده بزرگ جو در جهان خواهد بود.

داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد ایران جایگاهی در میان 11 کشور اصلی صادرکننده جو در بازه زمانی مورد بررسی نداشته است با این شرایط می‌توان گفت ایران یکی از واردکنندگان این محصول محسوب می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، تولید داخلی جو در ایران به دلیل کمبود آب، نوسانات آب و هوایی و عدم استفاده از روش‌های نوین کشاورزی، برای تامین نیاز داخلی کافی نیست. داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد ایران جایگاهی در میان 11 کشور اصلی صادرکننده جو در بازه زمانی مورد بررسی نداشته است.

 

 

صادرات جو