در این آیتم ضمن مرور آمار، نظرسنجی‌ها را هم بررسی کرده‌ایم و این ادعا را صحت سنجی کردیم.