آیا شما حق و حقوقی برای شکایت از فرد دارید؟ اساسا چگونه می‌توان از سرقت ایده‌ها جلوگیری کرد؟ در آخرین قسمت از برنامه «حقوق فراموش شده» به این موضوع پرداختیم.