بلومبرگ شهر لیوژو را پایتخت خودروهای برقی چین نام‌گذاری کرده است. حتی آمریکا هم آمادگی آن را ندارد که این عنوان را از چنگ چینی‌ها درآورد.