در ادامه با اکوایران همراه باشید تا با داستان مرسدس بنز ۵۵ ساله ای که به سفارش محمدرضا پهلوی ساخته شد آشنا شویم و نگاهی به آخرین نسخه معرفی شده از آن داشته باشیم.