بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ایران خودرویی ها امسال تولید 725 هزار دستگاه خودروی سواری و 25 هزار دستگاه خودروی تجاری را در دستورکار دارند. این میزان تولید بیش از تکلیفی است که ابراهیم رییسی در ارتباط با رشد تیراژ تولید به شرکت های خودروساز تکلیف کرده است.

اسفندماه گذشته رییس جمهور در دیداری سر زده از ایران خودرو 8 فرمان را خطاب به شرکت های خودروساز صادر کرد. یکی از فرمان های رییسی افزایش تیراژ تولید 50 درصدی به نسبت تولید سال 1400 بود. بررسی اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در پایان سال گذشته در مجموع تولید نزدیک به 451 هزار و 100 دستگاه انواع خودروی سواری را نهایی کرده است. بنابراین اگر آبی های جاده مخصوص قصد داشتند بر اساس فرمان رییس جمهور تیراژ تولید خود را افزایش دهند برای تحقق رشد 50 درصدی باید حدود 225 هزار و 550 دستگاه خودروی سواری بیشتر از تیراژ سال گذشته تولید کند. این رشد تولید به آن معنا بود که ایران خودرویی ها باید در پایان سال 1401 عدد حدود676 هزار و 650 دستگاهی را در مقابل تیراژ تولید خود به ثبت برسانند. اما ایران خودرویی ها به نوعی روی دست ابراهیم رییسی بلند شدند و مدیران ارشد این خودروساز اعلام کردند امسال تولید 725 هزار دستگاه خودروی سواری را هدف گذاری کرده اند.  هدف گذاری صورت گرفته با توجه به تیراژ تولید سال گذشته حکایت از رشد حدود 60 درصدی در تولید سواری ها دارد. غول آبی جاده مخصوص برای تحقق هدف گذاری خود باید نزدیک به 274 هزار دستگاه خودروی سواری بیشتر از تولید سال گذشته تولید و عرضه کند. البته تولید 725 هزار دستگاه خودرو برنامه ای است که وزارت صمت به این خودروساز دیکته کرده است. کارشناسان معتقدند رشد تیراژ تولید 50 درصدی هم در حالی که وضعیت کلان خودروسازی تغییر نکند امکان پذیر نخواهد بود.