اما در این بین شائبه هایی مبنی بر انحصار دوباره خودروسازان مطرح است، البته محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در گفتگو با «اکوایران» این طور می گوید که انحصاری مطرح نیست و می توان در ازای صادرات شاهد واردات خودرو بود. البته خدمات پس فروش می تواند اولین گام برای این صادرات باشد.