با اتمام زمان واریز وجه منتخبان اصلی اولین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو این سوال مطرح است که خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه زمانی به دست صاحبان خود خواهند رسید؟

اولین طرح فروش از طریق سامانه یاد شده از 27 اردیبهشت ماه تا سوم خرداد برگزار شد. سیاست گذار خودرویی در این سامانه 115 طرح فروش را برای 33 مدل از محصولت تولیدی شرکت های خودروساز برگزار کرد. این 115 طرح فروش در قالب فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید عرضه شدند. براساس اعلام وزارت صمت حدود 125 هزار نفر تحت عنوان منتخبان اصلی نسبت به تکمیل مدارک و واریز وجه اقدام کردند.

طرح فروش فوق العاده در میان طرح های فروش یاد شده از استقبال بیشتری برخوردار است بنابراین بخش قابل توجهی از 125 هزار نفر منتخب اولین فروش سامانه یکپارچه را ثبت نام کنندگان برای طرح فروش فوق العاده تشکیل می دهند.

با توجه به تاثیر فروش فوق العاده روی کاهش قیمت خودرو  در بازار این سوال مطرح است که خودروهای عرضه شده در فروش فوق العاده سامانه یکپارچه چه زمانی به دست صاحبان خود خواهند رسید؟

بازه زمانی عرضه خودرو در فروش فوق العاده سامانه یکپارچه همانند طرح های پیشین فروش که توسط خودروسازان برگزار می شد، سه ماهه در نظر گرفته شده است. بنابراین خودروسازان حاضر در اولین فروش از مسیر سامانه یکپارچه سه ماه فرصت دارند تا خودروهای فروخته شده را به صاحبان آنها تحویل دهند. اما خودروسازان در این سامانه فروش علاوه بر اینکه محصولات مدل 1401 را عرضه کردند، برخی از محصولات را با مدل 1400 در ویترین خود قرار دادند. در واقع خودروهایی که با مدل 1400 در سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه شدند همان خودروهای ناقصی هستند که شرکت های خودروساز در این مدت تکمیل کرده اند اما به توجه به شماره شاسی و بدنه خودرو که مربوط به سال گذشته است، پلیس راهور قبل نکرده تا آنها را با مدل 1401 پلاک کند.   بنابراین از آنجایی که بخشی از محصولات با مدل 1400 فروخته شده اند این به آن معناست که این خودروها در پارکینگ خودروسازان موجود هستند. این احتمال وجود دارد که شرکت های خودروساز محصولات فروخته شده با مدل 1400 را به سرعت و در بازه ای حدود یک ماهه برای منتخبان فاکتور کنند.   

محصولاتی که در طرح های پیش فروش و مشارکت در تولید عرضه شدند نیز در بازه زمانی تعیین شده توسط خودروسازان برای منتخبان فاکتور خواهند شد.