صورت های مالی منتشر شده ایران خودرو در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد این خودروساز در سال 1400 حول و حوش 297 هزار و 700 دستگاه انواع محصولات خود با برند پژو را تولید کرده است. اما آبی های جاده مخصوص بیش از 300 هزار دستگاه خودرو با برند این خودروساز فرانسوی را برای مشتریان خود فاکتور کردند. بررسی سبد محصولاتی ایران خودرو نشان می دهد خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در سبد محصولاتی خود انواع پژو 206، پژو 207 و پژو پارس را تولید می کند.(تیراژ تولید و فروش پژو 2008 جداگانه محاسبه می شود)

ایران خودرویی ها از فروش حدود 300 هزار دستگاه از محصولات گروه پژو حدود 40 هزار و 50 میلیارد تومان در سال 1400 درآمد کسب کردند. آبی های جاده مخصوص به طور میانگین هر دستگاه خودرو با برند پژو را حدود 133 میلیون و 500 هزار تومان برای مشتریان فاکتور کردند. اما برای تولید این تعداد از محصولات خود با برند پژو بیش از 46 هزار و 893 میلیارد تومان هزینه کردند. به عبارت دیگر غول آبی جاده مخصوص در فروش گروه پژو نه تنها سودی به جیب نزده بلکه حدود 6 هزار و 841 میلیارد تومان نیز زیان در کارنامه خود ثبت کرده است. با توجه به زیان  کسب شده این خودروساز به طور متوسط روی تولید هر دستگاه خودرو با برند پژو حدود 22 میلیون و 800 هزار تومان ضرر داده است.

ایران خودرویی ها سال 99 نیز از محل عرضه نزدیک به 336 هزار و 200 دستگاه خودرو با برند پژو بیش از هشت هزار و 594 میلیارد تومان زیان در کارنامه خود ثبت کردند. در سال 99 به طور میانگین هر دستگاه خودرو با برند پژو حدود 87 میلیون تومان برای مشتریان فاکتور شد. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص با اهرم کاهش تیراژ و افزایش قیمت طس سال گذشته توانست حول و حوش هزار و 750 میلیارد تومان از زیان خود را در فروش گروه پژو کاهش دهد. اما آمارهای فروش نشان می دهد ایران خودرویی ها همچنان طی سال 1400 در تولید محصولات خود با این برند زیان را تجربه کردند.