سخنگوی وزارت صمت آمار ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را تا ساعت 14 امروز اعلام کرد.

بر اساس اطهارات امید قالیباف بعد از 45 ساعت از بازگشایی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حدود چهار میلیون و 200 هزار نفر در سامانه یاد شده ثبت نام کردند.

این تعداد ثیت نام در حالی نهایی شده که در اولین طرح فروش از مسیر سامانه فروش صمت بعد از گذشت یک هفته تنها 4 میلیون و 175 هزار نفر (مجموع متقاضیان عادی و مادران دارای دو فرزند) در سامانه ثبت نام کرده بودند.  

آن طور که پیش تر شرکت برگزار کننده طرح فروش خودرو در سامانه اعلام کرده بود در هر دقیقه هفت هزار نفر شرکت کرده بودند. چنانچه با همان سرعت متفاضیان ثبت نام می کردند در پایان مهلت سه روزه حدود 30 میلیون نفر برای خرید خودرو به قیمت کارخانه ثبت نام می کردند. بنابراین شانس دریافت خودرو برای متقاضیان یک به 395 بود. یعنی از هر 395 نفر یک نفر می توانست خودرو خریداری کند. با توجه به امار جدید شانس خرید محصولات شرکت های خودروساز به قیمت کارخانه به یک به 55 تغییر یافته است. البته فراموش نکنیم هنوز حدود 20 ساعت تا پایان مهلت اعلام شده برای ثیت نام در سامانه یکپارچه باقی مانده و به طور قطع این آمار تغییر خواهد کرد. با اعلام آمارهای جدید در هر دقیقه به طور متوسط حدود هزار و 550 نغر برای خودرو در سامانه یاد شده نام نویسی کرده اند.

 بر اساس اعلام قبلی سایت ثبت نام تا ساعت 17 روز سه شنبه 28 تیرماه برای ثبت نام متفاضیان باز خواهد بود.