ساعت های پایانی واریز پول توسط منتخبان دومین قرعه کشی از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حالی سپری می شود که بررسی ها نشان می دهد 706 نفر که به عنوان منتخبان اصلی محصولات خودروسازان خصوصی در دومین فروش خودرو شناسایی شده اند در مجموع بیش از 686 میلیارد و 409 میلیون تومان به حساب خصوصی ها واریز می کنند.

در دومین فروش از مسیر سامانه صمت چهار خودروساز محصولات خود را به صورت فروش فوری (بازه تحویل محصولات 30 روز کاری است) و فروش فوق العاده (بازه تحویل محصولات 90 روز کاری است)  عرضه کردند.

در میان این شرکت ها بهمن موتور با عرضه سه محصول در صدر جدول قرار دارد. بعد از بهمن موتوری ها سه خودروساز دیگر یعنی فردا موتور، خودروسازان ایلیا و آرین پارس موتور هر یک با عرضه یک محصول در جایگاه بعدی قرار دارند.

اما بهمن موتوری ها در این طرح فروش با عرضه 465 دستگاه از محصولات خود توانستند در مجموع 422 میلیارد و 600 میلیون تومان خودرو بفروشند. این میزان فروش به تنهایی حدود 61 درصد از مجموع فروش خودروسازان خصوصی که محصولات خود را به صورت فروش فوری و فروش فوق العاده عرضه کردند، شامل می می شود. دیگنیتی، فیدلیتی پرایم تیپ 1 و فیدلیتی پرایم تیپ 2 سه محصول عرضه شده بهمن موتوری ها است. بعد از این خودروساز، خودروسازان ایلیا با عرضه 95 دستگاه از تنها محصول خود یعنی دایون Y5 در مجموع بیش از 109 میلیارد و 150 میلیون تومان درآمد نصیب خود کرد. سهم خودروسازان ایلیا از مجموع درآمد خودروسازان خصوصی در طرح فروش یاد شده حدود 16 درصد برآورد می شود. به فاصله اندکی بعد از خودروسازان ایلیا، فردا موتور با عرضه T5 نزدیک به 100 میلیارد و 705 تومان نقدینگی جذب کردند. این خودروساز خصوصی نیز سهمی حدود 15 درصدی از درآمد 686 میلیارد و 409 میلیون تومانی را به خود اختصاص داده است. فردا موتوری ها 96 دستگاه از این محصول جدید خود را برای عرضه در دومین فروش سامانه صمت آماده کردند. آرین موتور پارس نیز با فروش لاماری ایما با درآمدی حول و حوش 54 میلیارد تومان پرونده حضور خود در دومین طرح فروش سامانه یکپارچه را بست. آرین پارس موتور سهم 7 درصدی از فروش کل شرکت های خودروساز خصوصی را به خود اختصاص داد.