وزارت صمت برای این منظور از خودروسازان خواسته تا پلتفرم های قدیمی را رها کنند و پلتفرم های جدید را جایگزین آنها کرده تا از این مسیر محصولات جدیدی تولید کنند. در این میان قطعه سازان نیز باید فکری به حال تامین قطعات خودروهای جدید کنند. آنها برای این منظور برنامه ها و نقشه هایی را پیش بینی کرده اند. اما مراودات میان قطعه سازان و خودروسازان مانعی بر سر راه تولید قطعات جدید است