سازمان اموال تملیکی برای هزار و 62 دستگاه خودروی دپویی در اختیار خود مزایده فروش برگزار کرد. در فاصله زمانی اعلام تا برگزاری مزایده تعدادی از خودروها به صورت قانونی امکان ترخیص پیدا کردند. این اتفاق سبب شد تا تعداد خوروهای مزایده به هزار و 40 دستگاه کاهش یابد. اما در زمان برگزاری مزایده نیز آن طور که سازمان اموال تملیکی اعلام کرد حدود 58 دستگاه خودرو به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند. بنابراین در نهایت 982 دستگاه خودرو در مزایده در دسترس متقاضیان قرار گرفت.

براساس اعلام رییس سازمان اموال تملیکی این 982 دستگاه ارزشی حدود هزار و 809 میلیارد تومان داشتند.

عبدالمجید اجتهادی درباره تعداد بازدیدهای صورت گرفته از سایت مزایده گفت متقاضیان بیش از دو میلیون و 178 هزار نفر بازدید صورت گرفت.

آن طور که این مقام مسئول می گوید حول و حوش 23 هزار و 180 نفر ثبت نام کردند اما تنها حدود 13 هزار نفر پیشنهاد قیمتی ارائه دادند.

پیش تر سازمان اموال تملیکی اعلام کرده بود متقاضیان باید 15 درصد قیمت را نیز به عنوان سپرده به حساب های مشخص شده واریز کنند.

رییس سازمان اموال تملیکی گفت از 13 هزار متقاضی که قیمت پیشنهادی خود را اعلام کردند و ضمانت نامه ارائه دادند حدود هزار ضمانت نامه مشکل داشت بنابراین این تعداد از فرآیند قرعه کشی حذف خواهند شد. اجتهادی گفت حدود سه هزار میلیارد تومان از محل سپرده گذاری متقاضیان جمع آوری شد.

از نکات قابل توجه فروش خودروهای دپویی توسط سازمان اموال تملیکی این است که یک نفر شخص حقیقی برای 281 خودرو درخواست ارائه کرده است و یک شخص حقوقی نیز برای 258 خودرو درخواست ارسال کرده است.

با توجه به تعداد خودروی عرضه شده و تعداد تقاضایی که قیمت پیشنهادی برای خودروها ارائه داده اند به طور متوسط هر دستگاه خودرو حدود 13 تقاضا را به خود دیده است. از آنجایی که این فروش به صورت مزایده برگزار شده است به صورت طبیعی هر فردی که بیشترین پیشنهاد را ارائه داده باشد موفق خواهد شد تا خودروی عرضه شده را در اختیار بگیرد.

با توجه به تعلل های صورت گرفته برای از سرگیری واردات خودرو برخی از متقاضیان خودروهای وارداتی به دنبال این بودند تا از مسیر این مزایده بخت خود را برای در اختیار گرفتن خودروهای وارداتی با قیمت به مراتب ارزان تر از قیمت بازار بیازمایند. البته فراموش نکنیم این خودروها به دلیل اینکه بیش از چهار سال از دپو شدنشان در انبارهای گمرک و همچنین مناطق آزاد می گذرد با مشکلات عدیده ای در رنگ، لاستیک، بخش های مختلف موتوری روبرو هستند و متقاضیان برای اینکه بتوانند از این خودروها استفاده کنند باید در گام اول چالش های یاد شده را بر طرف کنند.