سایه این حضور روی سر واردات خودرو نیز سنگینی می کند. وزارت صمت در آیین نامه اجرایی واردات خودرو محدودیت هایی را در ارتباط با ورود خودرو به کشور تعیین کرده و از طرف دیگر سازمان ملی استاندارد اجازه ورود خودروها را منوط به دارا بودن استانداردهای ۸۵ گانه کرده است.

 اجبار به پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه در شرایطی است که در عرصه بین المللی سیاست گذار کلان به جای تعیین تکلیف نوع استاندارد برای واردات کالایی مانند خودرو حق انتخاب را برای مصرف کنندگان محفوظ می دارد و آنها هستند که با توجه به نیاز مصرفی خود دست به انتخاب از میان خودروهای حاضر در بازار می زنند.

 اصرار سیاست گذار به تعیین تکالیف متعدد موجب پیچیده تر شدن فرآیند واردات و همچنین کاهش سطح برای مدیریت بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو می شود