این میزان تقاضا در شرایطی در ونزوئلا ایجاد شده که مشتریان داخلی چندان دلخوشی از محصولات تولیدی خودروسازان داخلی ندارند.

اما چرا خودروهای ایرانی تا این حد در ونزوئلا محبوب شدند؟