با احتساب این مورد، تسلا در سال ۲۰۲۲،  ۱۹ بار محصولات خود را فراخوان کرده و در مجموع ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تسلا به دلیل نقص فنی به نمایندگی‌ها کشانده شدند.

اما آیا این اصطلاح غریب برای ایرانی‌ها، به معنای مسئولیت‌پذیری خودروساز است یا کم‌کاری آن؟