در شرایطی سیاست‌گذار خودرویی وعده جدیدی برای عرضه محصولات برندهای جهانی خودروساز مطرح می‌کند که قرار بود این خودروها هفته سوم دی‌ماه به بازار عرضه شوند.

با توجه به وضعیت حاکم بر واردات خودرو به نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرویی در وضعیت حاضر تنها به دنبال این است تا با انتشار اخباری تنور واردات خودرو را گمرک نگه دارد، بلکه تغییری در شرایط ورود این خودروها ایجاد شود.