بسیاری تصور می‌کنند که دخالت دولت در مدیریت و خطی مشی این خودروسازان نوعی زورگویی به حساب می‌آید اما واقعیت چیز دیگری است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این خودروسازان را حتی روی کاغذ هم خصوصی حساب نمی‌کنند و با نگاهی دقیق تر میفهمیم خصوصی‌سازی این دو شرکت یک سیاه بازی برای رفع تکلیف بوده. روندی که دولت در سایر صنایع هم در حال تکرار آن است.