به گزارش اکو ایران، سه خودروساز بزرگ کشور با کاهش فروش محصولات خود در مرداد سال جاری به نسبت مرداد سال گذشته روبرو شده اند و این مساله می تواند تبعاتی را متوجه بازار خودرو کند.

سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان دومین ماه از تابستان سال جاری در مجموع حدود 361 هزار و 400 دستگاه بود. اما در مدت مشابه سال گذشته خودروسازان حدود 420 هزار دستگاه از محصولات خود را به بازار عرضه کردند. بنابراین شاهد افت نزدیک به 14 درصد فروش خودرو هستیم.

وضعیت عرضه توسط شرکت های خودروساز همواره به عنوان یکی از پارامترهای موثر روی قیمت بازاری خودرو محسوب می شود. هر گاه جاده عرضه خودروسازان باریک شده، بازار خودرو این پتانسیل را داشته تا قیمت ها در آن افزایش یابد.

اما بررسی قیمت خودرو در بازار از ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد روند قیمت ها نزولی بوده است. حال سوال اینجاست که چگونه به رغم افت عرضه شرکت های خودروساز اما قیمت بازاری خودرو نیز نزولی بوده است؟ به نظر می رسد دلیل این مساله را باید در نوع نگاه دو طرف عرضه و تقاضا به بازار خودرو جست و جو کرد.

خریداران با این تصور که قیمت خودرو باز هم جا دارد تا کم شود، از حضور در بازار خودرو امتناع می کنند. اما وضعیت فروشندگان متفاوت است. طرف عرضه نیز با طرف تقاضا هم نظر است که قیمت بازاری خودرو در کوتاه مدت جهش چندانی را به خود نمی بیند بنابراین آنها نیز به دنبال این هستند تا خودروهای در اختیار خود را هر چه زودتر بفروشند.

بنابراین در حالی که شاهد افت تیراژ عرضه از سوی شرکت های خودروساز هستیم این فروشندگان خودرو هستند که به نوعی جور شرکت های خودروساز را می کشند و با عرضه خودرو به بازار اجازه نمی دهند که افت تیراژ عرضه شرکت خودروساز به چشم نیاید. اگر نگاه طرف عرضه در بازار برگردد و آنها از عرضه خودروهای در اختیار خود به بازار امتناع کنند آنگاه زنگ خطر برای بازار خودرو به صدا در می آید و این احتمال وجود دارد که نمودار قیمت خودرو در بازار صعودی شود.