تنها سمند و دو عضو خانواده تیبا یعنی تیبا صندوقدار و تیبا ۲ (هاچ بک) در مقابل ریزش قیمت مقاومت کردند. سه خودروی یاد شده همچنان با قیمت های هفته آخر مرداد امسال از سوی فروشندگان به بازار عرضه شدند.

به نظر می رسد ریزش قیمت خودرو به دلیل تداوم انتشار اخبار مثبت سیاسی و همچنین نبود خریدار در بازار رقم خورده باشد.