به گزارش اکو ایران،اطلاعات منتشر شده توسط شرکت های خودروساز در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو (شرکت زیر مجموعه سایپا) در مجموع در سه ماهه تابستان امسال حدود 22 هزار و 500 میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت های مالی خود ثبت کردند.

این میزان زیان انباشته که در دومین فصل از سال 1402 تولید شده حدود 14 درصد از زیان انباشته کل خودروسازان را تا پایان نیمه اول سال جاری تشکیل می دهد.

بررسی تفکیکی میزان زیان انباشته هر یک از سه شرکت خودروساز نشان می دهد ایران خودرویی ها با تولید حول و حوش 13 هزار و 990 میلیارد تومان در صدر جدول زیان دهی شرکت های خودروساز قرار دارند. این میزان زیان ثبت شده در صورت های مالی ایران خودرو حدود 62 درصد از زیان کل تابستانی خودروسازان را تشکیل می دهد. سایپایی ها نیز با تولید بیش از چهار هزار و 800 میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار دارند. آنها نیز سهمی حول و حوش 22 درصدی از زیان انباشته خودروسازان در دومین فصل سال جاری را به خود اختصاص داده اند. پارس خودرو نیز نزدیک به سه هزار و 640 میلیارد تومان زیان را در صورت های مالی خود ثبت کرد و در جایگاه سوم قرار گرفت. الباقی درصد زیان دهی در فصل گرم 1402 یعنی نزدیک به 17 درصد به پارس خودرویی ها اختصاص دارد.

اگر میزان زیان انباشته خودروسازان در سه ماهه دوم امسال را بر تعداد روزهای تابستان سال جاری تقسمی کنیم میزان زیان انباشته شرکت های خودروساز به صورت روزانه به دست خواهد آمد و مبالغ عجیبی به عنوان انباشته زیان روزانه در کارنامه مالی سه خودروساز بزرگ کشور درج می شود.

ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو درمجموع روزانه نزدیک به 241 میلیارد و 600 میلیون تومان زیان انباشته را در حساب های مالی خود ثبت می کنند.

سهم آبی های جاده مخصوص از زیان انباشته روزانه خودروسازان در تابستان امسال نزدیک به 150 میلیارد و 450 میلیون تومان بود. نارنجی های جاده مخصوص نیز روزانه بیش از 52 میلیارد تومان زیان می کنند و پارس خودرویی ها نیز به عنوان زیر مجموعه خودروسازی سایپا نزدیک به 39 میلیارد تومان زیان می کنند. بنابراین سایپا و شرکت زیر مجموعه اش در مجموعه حدود 91 میلیارد تومان به صورت روزانه در تابستان زیان کردند.

این شرایط بیش از هر چیز دیگر تحت تاثیر دو سیاست رقم می خورد. سیاست اول اصرار بر تعیین دستوری قیمت خودرو در کارخانه و سیاست دوم نیز جلوگیری از اصلاح ساختار شرکت های خودروساز مانند تعدیل نیروی کار است که شرایط را بیش از پیش برای شرکت های خودروساز سخت می کند.