به گزارش اکو ایران، شیوه جدیدی که قرار است محصولات تولیدی خودروسازان به کمک آن قیمت گذاری شود در نامه پارس خودرو به مدیر نظارت بر بازار پایه سازمان بورس و اوراق بهادار لو رفت.

آن طور که در نامه مدیران پارس خودرو به سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است، قرار است قیمت گذاری جدید دیگر صورت های مالی حسابرسی شده خودروسازان لحاظ نشود. زیرا قیمت گذاری بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده خودروسازان سبب عقب ماندگی قیمت کارخانه ای خودرو از نرخ تورم می شود و این مسیر همواره تولید همراه با زیان را به ایران خودرو و سایپا تحمیل می کند.

چنانچه نهادهای ذیصلاح در قیمت گذاری خودرو صورت های مالی حسابرسی شده خودروسازان را در آنالیز قیمت محصولات تولیدی آنها لحاظ نکنند این اتفاق می تواند سبب شود تا قیمت خودرو به نوعی بر اساس نرخ تورم محاسبه شده و شرکت های خودروساز نیز محصولات تولیدی خود را با هزینه های تولید و بروز محاسبه کنند. نهایی شدن مسیر جدید قیمت گذاری می تواند در کوتاه مدت روی قیمت های بازاری خودرو اثر منفی گذاشته و شوک جدیدی را به بازار بدهد، اما در بلند مدت شرکت های خودروساز می توانند با منابع مالی که از مسیر قیمت گذاری جدید جذب کرده و به کمک آن رشد تولید را در دستورکار قرار می دهند، نمودار قیمت بازاری خودرو را کاهشی کنند.  چنانچه از بحث قیمت گذاری جدید خودرو در مبدا بدون آیتم صورت های مالی حسابرسی شده بگذریم،  دلیل نامه پارس خودرویی ها به مدیر نظارت بر بازار پایه سازمان بورس و اوراق بهادار که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده، مشخص کردن دلایل افزایش بیش از 30 درصدی زیان این خودروساز در پایان نیمه اول سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته بود.

خودروسازان که روی تابلوی بورس حاضر هستند، بر اساس برنامه ریزی موظف هستند تا علاوه بر انتشار گزارش های ماهانه در سایت کدال سازمان بورس، صورت های مالی خود را نیز به صورت فصلی (سه ماه یکبار) در سایت کدال در دسترس سهامداران گذاشته تا روند سود و زیان شرکت های خودروساز به طور شفاف برای سهامداران این شرکت ها مشخص شود.

پارس خودرویی ها نیز چندی پیش در صورت های مالی مربوط به پایان نیمه اول سال جاری را در سایت کدال منتشر کرده تا سهامداران سومین خودروساز بزرگ کشور از چند و چون سود و زیان پارس خودرو مطلع شوند.

بررسی صورت های مالی پایان شهریور 1402 این خودروسازی نشان می دهد میزان زیان دهی پارس خودرو در بازه زمانی مورد اشاره در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از افزایش زیان بیش از 30 درصدی این خودروسازی خبر می دهد.

مدیران ارشد پارس خودرو در نامه ای که به مدیر نظارت بر بازار پایه سازمان بورس و اوراق بهادار نوشتند دلیل این افزایش زیان بیش از 30 درصدی را توضیح دادند.

آن طور که در نامه این خودروسازی به سازمان بورس آمده مجوز افزایش قیمتی که فروردین سال گذشته از سوی شورای رقابت در اختیار این خودروسازی قرار گرفت بر اساس اطلاعات نهاده های تولید سال قبل و متناسب با بهای تمام شده آن سال بوده است بنابراین نتوانسته تورم نهاده های تولید را در سال جاری پوشش دهد. عمال دیگری که زیان بیش از 30 درصدی را به پارس خودرویی ها به نسبت سال گذشته تحمیل کرده تکلیف به ایفای تعهدات با قیمت های قبلی است. این به آن معناست چناچه پارس خودرو موظف به واگذاری خودرویی پیش از اعلام قیمت های جدید در ابتدای سال جاری بود اما به هر دلیل خودروی مورد نظر را به مشتری خود واگذار نکرده این امکان را نداشته تا محصول خود را با قیمت های جدید برای متقاضی فاکتور کند و همچنان نرخ فروش خودرو بر اساس قیمت های پیش از مجوز افزایش قیمت باید محاسبه شده و خودرو با قیمت گذشته به مشتری تحویل می شد.

تغییر در مستندات تعیین قیمت محصولات شرکت های خودروساز می تواند راه را برای فروش خودروهای تولید شده نزدیک به بهای تمام شده تولید و به در خوش بینانه ترین حالت با اندکی سود، باز کند. باید منتظر ماند و دید نهادهای ذیصلاح در قیمت گذاری خودرو چه زمانی مستندات مورد نیاز برای تعیین قیمت کارخانه ای خودرو را تغییر می دهند.