به گزارش اکو ایران، سخنگوی کمیسیون تلفیق در افزایش سقف معافیت مالیاتی خودروهای لاکچری خبر داد.

براساس اعلام احمد امیرآبادی فراهانی نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق کف قیمت خودروهای لوکس برای پرداخت مالیات را افزایش دادند.

بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد دولت به دنبال این بود تا صاحبان آن دسته خودروهایی که قیمت آنها سه میلیارد تومان تعیین شده بود، در سال 1403 نسبت پرداخت مالیات مربوط به خودروهای در اختیار خود اقدام کنند.

اما اعضای کمیسیون تلفیق با افزایش 500 میلیون تومانی قیمت خودروهای لوکس کف قیمت این خودروها را که مالیات به آنها تلفیق می گیرد به سه میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش دادند.

این مصوبه را می توان عیدی نمایندگان مجلس به دارندگان خودروهای لوکس قلمداد کرد. 

با توجه به افزایش کف قیمت برای پرداخت مالیات توسط دارندگان خودروهای لوکس به نظر می رسد علاوه بر صاحبان خودروهای پُرتقاضا که توسط ایران خودرو و سایپا تولید می شوند دارندگان خودروهای مونتاژی نیز نگرانی بابت پرداخت مالیات نخواهند داشت.

این افزایش سقف با تنها صاحبان خودروهای وارداتی را هدف قرار می دهد. البته بررسی های بازار نشان می دهد بخشی از خودروهای وارداتی که در سال های پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور وارد شدند نیز با اهرم افزایش قیمت برای پرداخت مالیات خودروهای لاکچری دیگر مالیاتی به آنها تعلق نمی گیرد.

اما این مصوبه کمیسیون تلفیق کام دولتی ها را تلخ می کند زیرا آنها با قرار دادن کف قیمت سه میلیارد تومانی برای اخذ مالیات به دنبال این بودند تا از این محل درآمد بیشتری را به حساب خود واریز کنند اما افزایش قیمت برای دریافت مالیات خودروهای لوکس توسط نمایندگان مجلس تعداد خودروهایی که این مالیات به صاحبان آنها تعلق می گرفت را تا حدی محدود کرده است. بنابراین می توان گفت با کمک نمایندگان مجلس بخشی از صاحبان خودروهای لاکچری توانستند از تور مالیاتی که دولت برای خودروهای لوکس پهن کرده بود، فرار کنند.