به گزارش اکو ایران، بررسی قیمت پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی و فرمان برقی نشان می دهد این محصول ایران خودرو در بازه زمانی ۶ ماهه دوم ۱۴۰۲ در مجموع رشد قیمتی حدود ۱۷۵ میلیون تومانی را تجربه کرد. این میزان رشد قیمت در بازه زمانی یاد شده به زبان درصد رشدی حول و حوش ۲۹ درصدی را نشان می دهد.

نکته قابل توجه درباره افزایش قیمت این عضو خانواده پژو این است که نزدیک به ۱۴۵ میلیون تومان از افزایش قیمت اتفاق افتاده در بازه زمانی ۱۴ دی تا ۲۴ اسفند سال گذشته رقم خورده است. به عبارت دیگر طی ۷۰ روز نیمه دی تا پایان اسفند سال گذشته قیمت این خودرو ۲۲ درصد رشد را به خود دیده است که این میزان افزایش قیمت در بازه زمانی یاد شده قابل تامل است.

عمده رشد قیمت پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی و فرمان برقی در فاصله نیمه دی تا نیمه بهمن پارسال رقم خورده است. فروشندگان طی یک ماه حول و حوش ۱۰۰ میلیون تومان به قیمت خودروی در اختیار خود اضافه کردند. این میزان رشد قیمت در بازه زمانی ۳۰ روزه بازار خودرو را بُهت زده کرد.

رشد ۲۹ درصدی قیمت پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی و فرمان برقی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به آن معناست که قیمت این خودرو هر ماه نزدیک به پنج درصد افزایش یافته است.

حال سراغ دیگر عضو خانواده پژو یعنی پژو ۲۰۷ دو رنگ (MC)  در بازار می رویم. این خودرو با گیربکس اتوماتیک در پایان هفته اول پاییز ۱۴۰۲ با قیمتی حدود ۷۱۰ میلیون تومان در بازار حاضر بود. این خودرو نیز روند افزایش قیمت را تجربه کرد چنانچه در هفته پایانی اسفند سال گذشته با قیمت حول و حوش ۸۷۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه شد. بنابراین شاهد هستیم که قیمت این محصول اتوماتیک آبی های جاده مخصوص رشد نزدیک به ۱۶۰ میلیون تومانی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

بررسی قیمت پژو ۲۰۷ دو رنگ نشان می دهد این خودرو طی ۶ ماهه دوم سال گذشته حدود ۲۲ درصد رشد قیمت را به خود دیده است. این میزان رشد قیمت به طور میانگین در هر ماه در نیمه دوم ۱۴۰۲ بیش از ۳.۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت پژو ۲۰۷ دو رنگ در چند بازه زمانی در ۶ ماهه دوم سال گذشته بیشتر از ۲۵ میلیون تومان نبوده است. افت قیمت این خودرو نیز که در چند بازه زمانی اتفاق افتاده بیش از ۱۵ میلیون تومان نبوده است. بنابراین شاهد هستیم که رشد قیمت پژو ۲۰۷ دو رنگ از پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی و فرمان برقی عقب افتاده است.

به نظر می رسد ایران خودرویی ها تولید پژو ۲۰۷ دو رنگ را با توجه به استقبال کم متقاضیان در سال ۱۴۰۳ به تدریج متوقف کرده و تمرکز خود را روی تولید پژو ۲۰۷ با گیربکس اتوماتیک در دو مدل سقف معمولی (سقف فلزی) و سقف پانوراما (سقف شیشه ای) بگذارند.

ایران خودرویی ها با توجه به کسب قیمت برای محصول جدید خود یعنی پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی و سقف شیشه ای ارتقا یافته در فکر محدود کردن تولید پژو ۲۰۷ یا سقف معمولی و گیربکس دستی هستند اما هنوز در این مورد به جمع بندی نرسیده اند.

پیش بینی می شود قیمت هر دو عضو خانواده پژو در سال جاری رشد کند.

پژو ۲۰۷