به گزارش اکو ایران، گروه سورن در پایان خرداد 1403 با ثبت رشد بیش از 53 درصدی بیش از سایر محصولات ایران خودرو افزایش تولید را به نسبت مدت مشابه سال گذشته در کارنامه خود ثبت کردند.

آن طور که اطلاعات منتشر شده ابی های جاده مخصوص در سایت کدال سازمان بورس گویای این نکته است که تولید گروه سورن در پایان فصل بهار امسال حدود 19 هزار و 100 دستگاه تولید شده است. چنانچه این تیراژ تولید را با تولید حول و حوش 12 هزار و 400 دستگاهی تا پایان خرداد سال گذشته مقایسه کنیم متوجه می شویم که خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در سه ماهه اول امسال بیش از 6 هزار و 650 دستگاه رشد را به خود می بییند.

اما چه شد که تولید گروه سورن این میزان رشد را در کارنامه خود ثبت کرد؟

به نظر می رسد برنامه مدیران ایران خودرو برای حذف خانواده پژو پارس به نوعی به نفع گروه سورن تمام شده است.

خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص بعد از اینکه از قصد خود برای خداحافظی با محصول محبوب خود خبر داد، سورن پلاس با موتور XU7P را به عنوان محصول جایگزین پژو پارس معرفی کردند.

به نظر می رسد ایده جایگزینی سورن پلاس با موتور XU7P با انواع پژو پارس باعث شده تا ایران خودرویی ها توجه ویژه ای سورن پلاس داشته باشند.

این توجه تا جایی پیش رفته که مدیران ایران خودرو نام گروه سمند را به سورن تغییر داده تا نشان دهند بر خلاف خانواده پژو پارس، ایران خودرویی ها قصد ندارند به این زودی سمند (سورن) را به طور کامل به موزه بفرستند.

افزایش تیراژ تولید سورن به نوعی از کاهش تیراژ پژو پارس اثر پذیرفته و به نظر می رسد همین اتفاق می تواند در ماههای پیش رو بخصوص در چند ماه منتهی به پایان 1403 ادامه دار خواهد بود.

ایران خودرویی ها تا پایان بهار 1403 تنها قصد تولید پژو پارس را داشتند و آن طور که برنامه ریزی کرده اند اعضای خانواده پژو پارس به موزه بروند. بنابراین تابستان سال جاری دیگر خبری از پژو پارس در سبد محصولاتی این خودروساز نخواهد بود.

به رغم حضور انواع پژو پارس در خطوط تولید ایران خودرو با این حال تولید گروه سورن رشد حول و حوش 53 درصدی را تجربه کرد بنابراین با حذف پژو پارس می توان پیش بینی کرد جایگاه گروه سورن بخصوص سورن پلاس با موتور XU7P در سبد محصولاتی ایران خودرویی ها محکم تر می کند.

سورن پلاس با موتور XU7P در بازار با قیمتی نزدیک به 640 میلیون تومان داد و ستد می شود و این قیمت با قیمت کارخانه ای این خودرو حول و حوش 175 میلیون تومان اختلاف دارد.