بررسی اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد خودروسازی سایپا در بازه هشت ماهه در مجموع بیش از 191 هزار دستگاه انواع تیبا تولید کرد. تولید این تعداد خودرو در بازه زمانی یاد شده در سال جاری در قیاس با تولید انجام شده در مدت مشابه در سال گذشته از رشد حدود 36 درصدی حکایت دارد. نارنجی های جاده مخصوص تا پایان آبان ماه سال گذشته در مجموع تولید حدود 140 هزار و 500 دستگاه انواع تیبا را نهایی کرده بودند.

خودروسازی سایپا در حال حاضر 4 محصول تیبا صندوقدار، تیبا صندوقدار پلاس، تیبا 2 (هاچ بک) و تیبا 2 پلاس را ذیل خانواده تیبا تولید می کند.   

با توجه به اینکه در سایت کدال سازمان بورس اطلاعات تولید محصولات به تفکیک بیان نمی شود به نظر می رسد عمده تمرکز این خودروساز روی تولید تیبا صندوقدار و تیبا 2 ( تیبا بدون صندوق) باشد.

بیشترین تولید خانواده تیبا در خرداد ماه با تولید حدود 29 هزار دستگاه رقم خورد این در حالیست که در مرداد ماه کف تولید خانواده تیبا را با تولید حدود 20 هزار دستگاهی تشکیل شد.

اما تولید این محصول پرتیراژ از فروردین تا ابان 1400 چه افت و خیزی را به خود دیده است؟

غول نارنجی جاده مخصوص به رغم تعطیلی دو هفته ای عید نوروز در فرورین ماه توانسته حدود 20 هزار دستگاه از اعضای خانواده تیبا را در خطوط تولید خود نهایی کند.

این خودروساز طی اردیبهشت ماه امسال نیز حول و حوش 23 هزار و 800 دستگاه تیبا تولید کرد. بنابراین شاهد رشد تولید حدود 25 درصدی در دومین ماه سال به نسبت فروردین ماه هستیم.

خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص در خرداد ماه نیز روند رشد تولید خود را در تولید خانواده تیبا پی گرفت.

سایپایی ها در آخرین ماه فصل بهار تولید نزدیک به 29 هزار دستگاه تیبا را نهایی کردند.

تولید این تعداد تیبا در قیاس با تولید اردیبهشت ماهی این خودروساز از رشد تولیدی حدود 22 درصدی حکایت دارد.

اما تولید تیبا در اولین ماه از فصل تابستان به نسبت ماه پیش از آن با افت همراه بود. سایپایی ها در تیر ماه توانستند تولید حدود 23 هزار و 600 دستگاه خودرو را نهایی کنند. تولید این تعداد تیبا در تیرماه به نسبت خرداد افتی حدود 18 درصدی را نشان می دهد.

روند افت تولید برای خانواده تیبا در مردادماه نیز از سوی این خودروساز دنبال شد. نارنجی های جاده در مجموع در پنجمین ماه از سال حدود 20 هزار دستگاه تیبا را در خطوط تولید خود نهایی کردند.

تولید خانواده تیبا در دومین ماه از فصل تابستان به نسبت تیر حدود 15 درصد کاهش یافت.

سایپایی ها در شهریورماه بار دیگر در تولید تیبا رشد را تجربه کردند. این خودروساز در آخرین ماه از فصل تابستان در مجموع حدود 28 هزار و 100 دستگاه اناوع تیبا را در خطوط تولید خود نهایی کردند. تولید این تعداد تیبا در قیاس با مرداد از رشدی حدود 40 درصدی خبر می دهد.

اما در مهرماه باز هم تولید خانواده تیبا افت را به خود دید. نارنجی های جاده مخصوص در اولین ماه از فصل پاییز بیش از 23 هزار و 100 دستگاه تیبا تولید کردند. با نهایی کردن تولید این تعداد تیبا افت تولیدی حدود 17 درصدی در کارنامه نارنجی های جاده مخصوص ثبت شد.

سایپایی ها در آبان ماه توانستند تا حدودی تولید تیبا را رشد دهند. این خودروساز در هشتمین ماه از سال جاری بیش از 24 هزار و 500 دستگاه انواع تیبا را در خطوط تولید خود تکمیل کرد.

بنابراین این خودروساز رشدی حدود 6 درصد را در کارنامه تولید خود در بازه آبان به نسبت مهرماه امسال ثبت کرد.