حول و حوش 4 ماه از استقرار دولت سیزدهم می گذرد اما همچنان دو خودروساز بزرگ کشور بدون تغییر در راس مدیریتی به کار خود ادامه می دهند.

تغییر نکردن مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور در حالیست که به صورت معمول هنگامی که تغییرات گسترده در راس وزارت صمت اتفاق می افتد، وزیر جدید برای همسویی شرکت های خودروساز با برنامه های مدنظر خود، مدیران عامل را تغییر می دهد. اما به رغم این سنت همچنان فاطمی امین تغییری در راس هرم مدیریتی خودروسازان ایجاد نکرده است.

با این حال سایت بیرونیت طی خبری اعلام کرده که سیاست گذار کلان خودرو تغییر مدیران خودروساز را از ایران خودرو آغاز می کند و به زودی فرشاد مقیمی از ایران خودرو می رود. البته مقیمی به طور کلی کنار گذاشته نمی شود و براساس اطلاعات منتشر شده جای سهیل معمارباشی در معاونت حمل و نقل وزارت صمت را خواهد گرفت.  فرشاد مقیمی در دولت دوازدهم نیز پیش از آنکه به عنوان مدیرعامل ایران خودرو جانشین هاشم یکه زارع شود، به عنوان معاون صنایع رضا رحمانی وزیر وقت صمت مشغول به کار بود. با این حال چنانچه این گمانه زنی رنگ واقعیت به خود بگیرد، مقیمی بار دیگر به جایی برمی گردد که از آنجا آمده بود یعنی قرار گرفتن در جایگاه یکی از معاونان وزیر صمت.

انتخاب مقیمی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو با توجه به سن کم و نداشتن تجربه کافی در زمینه مدیریت شرکت بزرگی مانند ایران خودرو انتقادهای زیادی به دنبال داشت. 

در شرایطی که این گمانه زنی در ارتباط با مقیمی مطرح شده هنوز خبری از تغییر در راس مدیریتی دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا به گوش نمی رسد. چنانچه تغییر مقیمی عملیاتی شود بعید است دامنه تغییرات مدیریتی به ایران خودرو محدود شود.

البته خبری از جانشین مقیمی در ایران خودرو در دست نیست اما به نظر می رسد با توجه به رویکرد وزیر صمت جانشین مقیمی از چهره های نام آشنای صنعت خودرو نباشد و به لحاظ تجربه، فردی در قواره مقیمی در مراسم تودیع و معارفه دست مقیمی را بفشارد.