به گزارش اکو ایران، رقابت ها برای کنترل سنای آمریکا بسیاری از اخبار مرتبط با انتخابات میان دوره ای را تحت تاثیر قرار داده هرچند اطلاعات مرتبط با رقابت ها برای مجلس نمایندگان می تواند جذاب تر باشد. داده های هفته گذشته نظرسنجی های انجام شده توسط «سی ان ان» و «اس اس آر اس» نشان داد که دموکرات ها با 3 امتیاز در رای گیری عمومی کنگره- با لحاظ کردن خطا و میانگین نظرسنجی های اخیر که وضعیت احزاب را تقریبا یکسان نشان می دهند- پیشرو هستند. پیشتر جمهوری خواهان در این مرحله در دو دوره میان دوره ای گذشته، زمانی که رئیس جمهوری دموکرات (مراد سال های 2010 و 2014  است) در قدرت بود، در رای گیری عمومی پیشتاز بودند.حال اگر تساوی کنونی در فرایند رای گیری برای کنگره نیز برقرار باشد، با دست اندازی جدی روبرو خواهیم بود. با این همه تحلیلگران غیرحزبی وقوع این رخداد را غیر محتمل می دانند و اکثر انها اذعان دارند که جمهوری خواهان در موقعیت خوبی برای بازپس گیری سنا و مجلس نمایندگان در انتخابات پیش رو هستند.

جمهوری خواهان پیشرو

شش ماه پیش، پیروزی بزرگ حزب جمهوری خواه در مجلس، محتمل ترین احتمال بود. جمهوری خواهان در رای گیری عمومی کنگره در بهترین نقطه از تاریخ قرار داشتند. از آن زمان به بعد، ترکیبی از وقایع از جمله رای دیوان عالی علیه سقط جنین، موجب شد تا ترازوی آرا به نفع دموکرات ها سنگینی کند. با این حال برخی داده های میدانی و اصول بنیادین نشان می دهد که نباید احتمال دستیابی جمهوری خواهان به پیروزی بزرگ در ماه آینده را دور از نظر داشت.

نیویورک تایمز در این باب نوشت: جمهوری خواهان با یک مزیت محدود اما متمایز وارد هفته های پایانی رقابت برای کنترل کنگره می شوند آن هم در شرایطی که اقتصاد و تورم افزایش یافته و به حزب شتاب می دهد تا قدرت را از دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای ماه آینده بازپس بگیرند. نتایج نظرسنجی های سینا نشان می دهد که 49 درصد از رای دهندگان احتمالی گفته اند که قصد دارند به یک جمهوری خواه رای دهند تا نماینده شان در کنگره در 8 نوامبر باشد در حالی که 45 درصد قصد داشتند به یک دموکرات رای دهند. نتیجه نشان دهنده بهبودی وضعیت برای جمهوری خواهان از ماه سپتامبر است؛ زمانی که دموکرات ها براساس آخرین نظرسنجی تایمز- سینا، در میان رای دهندگان احتمالی، یک امتیاز برتر داشتند.

تاثیر اقتصاد و جنسیت بر  نتایج نظرسنجی ها

تورم و کاهش ارزش سهام در بازار، سهم رای دهندگان احتمالی که می گویند نگرانی های اقتصادی، مهم ترین مسائلی است که امریکا با ان دست به گریبان است را افزایش داده و موجب شده تا تعداد شان از 36 درصد به 44 درصد افزایش یابد. رای دهندگانی که بیشتر بر مسائل اقتصادی متمرکز هستند اکثرا با اختلاف دو به یک، از جمهوری خواهان حمایت می کنند.

هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان تا حد زیادی پشت نامزدهای کنگره حزب خود متحد شده اند. اما این نظرسنجی ها نشان داد که جمهوری خواهان در مقایسه با سه امتیاز برتر دموکرات ها در سپتامبر؛ امروز جمهوری خواهان ده درصد از رای دهندگان مستقل مهم جلو افتادند.بزرگ ترین تغییر مربوط به زنانی بود که به عنوان رای دهندگان مستقل شناخته شدند.

ماه سپتامبر، آنها با 14 امتیاز از دموکرات ها حمایت کردند. اکنون زنان مستقل با 18 امتیاز از جمهوری خواهان حمایت می کنند؛ نوسانی چشم گیر با توجه به قطبی شدن وضعیت رای دهندگان آمریکایی و تمرکز شدید دموکرات بر این گروه.

نتایج نظرسنجی های اخیر نشان داد که اقتصاد در سال 2022 به یک مسئله سیاسی بسیار با اهمیت تر از سقط جنین تبدیل شده است.دموکرات ها در سال 2022 هیچ حاشیه ای برای خطا ندارند، با کم ترین اکثریت در مجلس نمایندگان و آرای 50-50 در سنا. طبیعتا تغییر در داشتن یک کرسی واحد در سنا می تواند جمهوری خواهان را در اکثریت قرار دهد. جمهوری خواهان متعهد شده اند در صورتی که در اکثریت باشند دستور کار بایدن را محدود کرده و همزمان تحقیقاتی را درباب دولت و خانواده اش آغاز کنند.

عدم محبوبیت بایدن؛ چالش دموکرات ها

 در چنین شرایط دموکرات ها با چالش مضاعفی روبروهستند و آن نارضایتی رای دهندگان از سیاستگذاری بایدن است. این نظرسنجی نشان داد که 45 درصد از رای دهندگان احتمالی به شدت با بایدن مخالف هستند و 90 درصد دیگر قصد دارند از یک جهوری خواه در کنگره حمایت کنند.دموکرات ها در واقع از حمایت 540 درصدی رای دهندگان برخوردارند؛ 50 درصدی که برخی از آنها تا حدودی سیاست های بایدن را تایید نمی کنند.

طبیعتا این خبر خوبی برای دموکرات ها نیست و این حزب را در موقعیت خطرناکی قرار داده است چرا که رای دهندگان آماده جذب جمهوی خواهانی اند که میلیون ها دلار تبلیغات برای پیوند نامزدهای دموکرات به یک رئیس جمعهوری نامحبوب هزینه می کنند. براساس این نظرسنجی، دموکرات ها اساسا از حمایت رای دهندگانی که از بایدن حمایت می کنند توانسته اند آرای خود را افزایش دهند اما جمهوری خواهان در میان رای دهندگانی که بایدن را دوست ندارند فضایی برای مانور دارند.

شاخص های متغیر

شاید زمانی گفته می شد که مسائلی که برای رای دهندگان اهمیت زیادی دارد به شدت با ملاحظات حزبی همسو هستند اما امروز  رای دهندگانی که بر اقتصاد و تورم متمرکز بودند، 64 درصد به 30 درصد، جمهوری خواهان را بر دموکرات ها ترجیح می دهند. پس باید تاکید کرد که اقتصاد مهم ترین دغدغه برای رای دهندگان در نظرسنجی های جولای و امروز است؛ مقوله ای که به چالشی برای دموکرات ها تبدیل شده است.

بایدن بارها تلاش کرده که چرخشی مثبت در اقتصاد تعریف کند. او خاطر نشان کرد که تورم یک مشکل جهانی است. اخیرا نیز گفته اقتصاد ما به سان جهنمی سوزان است. ماه ژوئیه بعد از تیراندازی های مرگبار و تصویب اولین قانون مرتبط با سلاح بعد از دهه ها در کنگره، آرای دموکرات ها به میزان 9 درصد افزایش یافت اما تا اکتبر به 1 درصد کاهش پیدا کرد.سال 2018، پیروزی ائتلاف دموکرات ها و تصاحب اکثریت مجلس نمایندگان و سنا و در نهایت کاخ سفید در سال 2020، محصول شکاف جنسیتی حاکم و پیشروی زنان بود.

اما نظرسنجی های اخیر نشان داد که جمهوری خواهان در ماه گذشته در رقابت های 2022کنگره، امتیاز 11 درصدی زنان را به طور کامل حذف کرده و ماه اکتبر به تساوی آماری رسیده اند.امروز ملت آمریکا خشمگین است و اکثریت بزرگ رای دهندگان احتمالی، 64 درصد از آنها، می گویند که کشور در مسیر اشتباهی قرار دارد. حتی سهم رای دهندگان احتمالی دموکرات که باور دارند کشور در مسیر درست حرکت می کند از سپتانمبر 6 درصد کاهش یافته، هرچند بالاتر از نقطه تعیین شده در تابستان است.