حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه میزبان نخستین نشست گروه دوستان دفاع از منشور ملل شد. 

«ماهاتیر محمد» نخست‌ وزیر پیشین مالزی که وقتی در سال ۲۰۱۸ برای دومین بار نخست‌ وزیر مالزی شد و نامش به عنوان پیرترین نخست‌ وزیر جهان در گینس به ثبت رسید، برای نامزدی در انتخابات سراسری مالزی ثبت نام کرد.

محمدرضا باهنر و مجید انصاری، در نشستی با عنوان «ضرورت‌های گفت‌وگوهایی ملی» در خبرگزاری شفقنا به گفت و گو و مناظره نشستند.

سرباز اوکراینی در خط مقدم، آماده شلیک از یک تانک T۸۰ هستند که در نبردی در منطقه شرقی دونباس به غنیمت گرفتند.

کشاورزان ساوه ای، برداشت انار ساوه که شهرت جهانی دارد را آغاز کردند.