به گزارش اکوایران: در جلسه امروز دولت که با حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد؛ اعضا درخصوص چند موضوع به توافق رسیدند. یکی از موضوعات مورد توافق صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت ایران و نیجر بود. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در راستای گسترش مناسبات تجاری، بازرگانی و سیاسی با کشورهای آفریقای جنوبی و به برای برقراری روابط در حوزه حمل و نقل هوایی دوجانبه با کشور نیجر از طریق راه اندازی پروازهای باری و مسافری، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد، نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت  ایران و نیجر اقدام کند.

در این جلسه اصلاح مصوبه تعیین هزینه خدمات ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۲ مورد موافقت قرار گرفت. اعضا با هدف تأمین نظر مجلس و رفع ایراد و مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۲، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص اصلاح این مصوبه موافقت کردند.

در دولت آیین نامه اجرایی مربوط به تهاتر وکیوم باتوم برای تأمین قیر دستگاه‌های اجرایی ذینفع نیز اصلاح شد. اعضا در راستای تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور را درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) اصلاحی تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص تهاتر وکیوم باتوم برای تأمین قیر دستگاه‌های ذینفع تصویب کرد.

در راستای اصلاح این آیین نامه نیز دستگاه‌های اجرایی موظف شدند، هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) را از محل اعتبار مصوب مربوط خود تأمین کنند.

در این جلسه دولت آیین نامه مدیریت،‌ بهره‌برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیر نظامی را نیز اصلاح کرد. اعضا در راستای تأمین نظر مجلس و برای رفع مغایرت قانونی در آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی، پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را تصویب کردند.

در راستای این اصلاحیه نشریه اطلاعات هوانوردی نیز منتشر می‌شود، نشریه‌ای است که در بردارنده اطلاعات هوانوردی موضوع ضمیمه (۱۵) کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری (کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴) است.

همچنین بهره‌بردار فرودگاه، بالگردگاه (هلی پورت)، بالگردنشین (هلی پد)، عرشه بالگرد،‌ مالک باند، ‌پایگاه سایت پروازی و پایگاه (سایت) ورزش‌های هوایی غیرنظامی ملزم به پرداخت هزینه انجام ممیزی، بررسی مدارک، مطالعات هوانوردی و ارزیابی ایمنی، صدور،‌ تمدید،‌ تعلیق یا لغو مجوز یا گواهینامه فرودگاهی یا سایر خدمات دریافتی از سازمان، مطابق با تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران است.