او تاکید می‌کند: یک اجماع بزرگ عقلایی وجود دارد که می‌گوید: گشت ارشاد هیچ معنایی ندارد و استدلال‌های زیادی علیه آن وجود دارد اما در عین حال در سیاست‌های جامعه ما وجود داشته است.