تاخیر و تعلل آلمانی‌ها در ارسال تانک‌ها به اوکراین و شرط‌گذاری برای ارسال آن، با واکنش‌هایی از طرف مقامات اروپایی، به‌ویژه اوکراینی همراه شده‌است.

نسیم بنایی از اهمیت تانک‌های آلمانی در این جنگ گزارش می‌دهد.