طبق گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت زنان، ایران جزو ۵ کشوری است که شرایط مطلوبی در زمینه «زنان، کسب‌وکار و قانون» ندارند.

نسیم بنایی از گزارش بانک جهانی می‌گوید.