دولت تصور می‌کرد با اینکار تاب‌آوری مردم را افزایش می‌دهد و با اینکار به تیم مذاکره‌کننده فرصت بیشتری می‌دهد. اما واقعیت مطابق میل دولتمردان پیش نرفت و شدت تحریم‌ها به حدی رسید که به گفته جهانگیری دوستانی چون چین و هند هم ایران را تنها گذاشتند.

جهانگیری پس از تحویل کار، ارتباطش با ابراهیم رئیسی را حفظ کرده و در ۳ نامه نسبت به اتخاذ برخی تصمیمات به رئیس دولت سیزدهم هشدار داده است. جهانگیری می‌گوید که آنچه در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده را تا حدودی پیش‌بینی می‌کرده و تاکید می‌کند که ظرفیت تحمل مردم هم حدی دارد.

*این گفتگو با مجله «آگاهی نو» و همکاری «اکوایران» انجام شده است.