به گزارش اکوایران، بعد از آنکه چندی پیش اعلام شد که اکبر طبری در زندان نیست، برای چند روزی حاشیه‌های زیادی به‌پا شد و بسیاری از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی با مقایسه وضعیت طبری، با آن اتهامات سنگین، و وضعیت متفاوت برخی دیگر از متهمان، دستگاه قضا را نقد کردند.

کمی بعد از آن، دیوان عالی کشور توضیحاتی درباره این پرونده داد و بعد از آن هم قوه قضائیه اعلام کرد که اکبر طبری باید 12 سال و شش ماه حبس تحمل کند و امروز (14 مرداد) نیز این قوه اعلام کرد که اکبر طبری وارد زندان اوین شده تا مجازات حبس 12 و نیم ساله خود را متحمل شود.

مرکز رسانه قوه قضائیه با اعلام این خبر نوشت: اکبر طبری از مدیران سابق قوه قضائیه که سال ۹۹ به اتهامات مختلف از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» محاکمه و با مجازات حبس طویل‌المدت روبرو شده بود، پس از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامی‌اش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشاء و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.

قوه قضائیه در گزارش خود افزوده است: بر همین اساس در طول مدتی که درخواست اعاده دادرسی طبری در حال بررسی بود، وی به صورت موقت و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پرونده‌های قضائی او تعیین تکلیف و نهایی شود. پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد. دادگاه هم عرض نیز پس از بررسی‌های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. همچنین، بر اساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شد.

طبق اعلام قوه قضائیه، در رای صادر شده قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و در نهایت در تاریخ 30 تیر و پس از آنکه دادگاه هم‌عرض رسیدگی‌کننده حکم دوازده و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر کرد، دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تایید و ابرام کرد.

در نتیجه اکبر طبری بر اساس رای شعبه هم‌عرض و تایید دیوان عالی کشور به ۱۲ و نیم سال حبس قطعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که باید آن را تحمل کند. این میزان حبس، جدای از ۴۵ ماه حبسی است که طبری قبلا متحمل شده و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این 12 سال و نیم، کسر نمی‌شود.

در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه خاطرنشان شده که «اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا است که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی هستند، اما با صدور حکم 12 و نیم سال حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور، او باید این مجازات را تحمل کند که امروز ۱۴ مرداد برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد.»