به گزارش اکوایران، به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با قوانین سختگیرانه و محرومیت زنان از حقوق اولیه‌ای نظیر تحصیل همراه بوده است.

نسیم بنایی از رهبر طالبان که واضع این قوانین جدید طالبانی است، گزارش می‌دهد.