۲۰ آذر امسال، محمد فاضلی، جامعه‌شناس به نمایندگی از مردم در سایت کارزار، طوماری تشکل داد که تا زمان انجام این مصاحبه بیش از ۱۴ هزار امضا پای آن جمع شد. او در این کارزار که خطاب به رییس جمهور و رییس قوه قضاییه است، نوشته: «آشکار شدن تخلف در تخصیص ارز به واردات چای و ماشین‌آلات به میزان ۳.۷ میلیارد دلار و حتی پیگیری قضایی آن کافی نیست. مردم ایران حق دارند از فرایندهای بوروکراتیک و سیاسی منجر به بروز چنین تخلفی آگاه شوند.»

در بخش دیگری از این نوشته آمده است: «درخواست ارائه گزارشی دقیق و روشن از همه ابعاد این پرونده و تخلفات صورت‌گرفته در آن، هم حق مردم ایران است و هم فرصتی برای اصلاح‌جویی و اصلاحات فراهم می‌کند. از آن‌جا که چنین تخلفی برای چندمین بار رخ می‌دهد و به دلیل روشن نشدن ابعاد چنین تخلفاتی، زمینه ممانعت از تکرار آن‌ها نیز ایجاد نشده است، ارائه گزارش دقیقی که زمینه پیگیری اصلاحات توسط جامعه و اصلاح‌جویان را فراهم کند، ضرورت دارد.»

اما این کارزار چه اثراتی می‌تواند داشته باشد؟ آیا ۱۴ هزار امضا پای آن نشانه استقبال است؟ این امضاها به معنای امیدواری جامعه به پیگیری پرونده است؟ آیا جامعه در سال‌های اخیر حساسیت خود را نسبت به فساد از دست داده است؟ محمد فاضلی، نویسنده این کارزار در گفت‌وگو با اکوایران به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.