به گفته بیگ‌زاده، اماراتی‌ها، جزایر مصنوعی که برای سکونت افراد در خلیج‌فارس ساخته‌اند را مبنای ترسیم خط مبدا قرار داده‌اند که کاملا مغایر با حقوق بین‌الملل است.