به گزارش اکوایران، نظام اطلاعاتی در روسیه در گذشته خطاها و اشتباهات بسیاری داشته و توانسته از این اشتباهات درس بگیرد.

اکنون جاسوس‌های روسی به میدان بازگشته‌اند و ظاهرا در قدرتمندترین وضعیت خود قرار دارند.

اکونومیست می‌گوید در سال ۲۰۲۰، جاسوس‌های روس تلاش کردن الکسی ناوالنی، صدای مخالف در روسیه را خاموش کنند اما مسمویت به صورت ناموفق انجام شد و ناوالنی زنده ماند.

اکنون ناوالنی از دنیا رفته و بسیاری بر این باورند که حاکمیت روسیه در مرگ او دست داشته است. با این حال، سازمان اطلاعاتی روسیه قدرتمندتر از گذشته شده و توانسته اطلاعات را برای خود نگه دارد.

سازمان اطلاعاتی روسیه نسبت به گذشته متحول شده و رویکردهای سنتی را در زمینه جاسوسی کنار گذاشته است. برای مثال، آن‌ها اکنون از حملات سایبری و اطلاعات سایبری بهره می‌گیرند.

پس از شکست‌هایی که این سازمان‌ها تجربه کردند، بسیاری از افراد از این نهادها حذف شدند و افراد جدید به استخدام درآمدند.

به این ترتیب رویه‌ای اصلاحی در سازمان‌های اطلاعاتی روسیه شکل گرفت که توانست آن را قدرتمندتر از گذشته کند.

در ویدیوی بالا به تحولات سازمان‌های اطلاعاتی روسیه و نظام جاسوسی این کشور براساس گزارش مجله اکونومیست پرداخته شده است.