بسیاری از جامعه‌شناسان معتقد بودند معترضین بیشتر از نسل زد هستند. نسلی که به گواه آن‌ها بیش از سایر نسل‌ها با کنش‌های مجازی آشنایی دارد.

اما تفاوت نسل زد با نسل‌های پیشین که در ترم‌های جامعه‌شناختی به «نسل هزاره» و «نسل ایکس» معروفند چیست؟

پیام روشنفکر، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «اکوایران» از تفاوت‌های نسل زد در ایران با نسل‌های پیشین می‌گوید.