به گفته ظریف، مسکو و پکن باید بدانند که تنها گزینه های ایران نیستند.

همچنین دیپلمات سابق کشورمان تاکید کرد که کسی نمی خواهد منافعش را فداى درگیری ایران با آمریکا کند.